Website teksten uitbesteden: wat je mag verwachten van een freelance tekstschrijver

04/03/2012 freelance tekstschrijver

Website teksten worden steeds minder vaak zelf geschreven. Ook grotere organisaties met een eigen communicatieafdeling besteden hun tekstwerk liever uit aan professionele (freelance) tekstschrijvers. De kosten daarvoor lopen nogal uiteen: van 35 tot ruim 1000 euro per webpagina. Wat mag je verwachten van een tekstschrijver waaraan je het schrijven van je website teksten uitbesteedt?

Wat je minimaal mag verwachten van een professionele tekstschrijver is:

  • Een goede intake
  • Vaardigheid in schrijven voor het web
  • Kennis van zoekmachineoptimalisatie
  • Volledigheid bij oplevering
  • Bereidheid tot correctierondes
  • En …


Een goede intake

Een goede intake is de basis voor elke website tekst die door een buitenstaander geschreven moet worden. Een effectieve tekst sluit namelijk perfect aan bij zowel de organisatie voor wie het geschreven wordt, als de doelgroep(en).

Een slechte intake daarentegen heeft óf rigoreuze correctierondes tot gevolg, óf een weinig effectieve webtekst.

Hoe houd je een goede intake? In de meeste gevallen is het niet eens nodig om daarvoor fysiek bij elkaar te zitten. Een intake via e-mails of telefoon, aangevuld met al bestaande informatie (een vorige website of brochure), kan de essentie van bedrijf of product al boven water krijgen. Belangrijk is dat de juiste vragen worden gesteld. En de juiste antwoorden worden gegeven, natuurlijk.

Vaardigheid in het schrijven voor het web

Schrijven voor het web betekent niet zo kort mogelijke zinnen schrijven. Het betekent ook niet zoveel mogelijk informatie achter bullets zetten. Schrijven voor het web betekent je teksten dusdanig structureren dat ze gemakkelijk gelezen, begrepen en gescand kunnen worden. Bulletpoints en korte zinnen dragen daartoe bij, ze zijn een middel en zeker geen doel.

Goede website teksten volgen bijvoorbeeld de omgekeerde piramidevorm, waarbij de belangrijkste informatie als eerste wordt gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van nuttige links en eenvoudig taalgebruik. Iedere paragraaf bevat één idee, die op een scanbare manier wordt weergegeven. (Dus niet: ‘In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de maan van kaas.’ maar liever ‘De maan is van kaas, in tegenstelling tot wat veel mensen denken.’)

Schrijven voor websites is geen quantumwetenschap. Maar een professionele web-tekstschrijver wordt wel geacht te weten welke mogelijkheden en beperkingen het online medium meebrengt.

Kennis van zoekmachineoptimalisatie

Website teksten en zoekmachineoptimalisatie (seo) hebben veel met elkaar te maken. De juiste plaatsing van zoekwoorden in de teksten bepaalt voor ongeveer een derde hoe hoog een pagina scoort in de zoekmachineresultatenpagina’s (serps) voor dat zoekwoord. Daarvoor geldt de 80-20 regel: met 20% van de inzet haal je 80% van de resultaten. Deze 80% is wat je minimaal van een tekstschrijver voor website teksten mag verwachten.

De tijd dat seo een obscure bezigheid was waarover vooral geheimzinnig gedaan moest worden is gelukkig voorbij. Je kunt een tekstschrijver die aangeeft zoekmachine geoptimaliseerde webteksten te schrijven dus best vragen wat hij daar allemaal voor doet. In de meeste gevallen zal hij beginnen met een kort zoekwoordenonderzoek. Daarna verdeelt hij de gekozen zoektermen over de verschillende pagina’s en verwerkt ze op de juiste manier.

Volledigheid bij oplevering

De teksten van een website beperken zich niet tot de paragrafen met geschreven content. Afhankelijk van wat er precies wordt afgesproken, bevat een website nog veel meer korte teksten.

Om te beginnen zijn dat de kopjes boven aan de pagina’s en de kopjes boven de paragrafen. Maar ook de exacte termen die in de menu’s worden gebruikt vallen daaronder. En ook al lijkt de contact-pagina niet zo ingewikkeld, het valt wel onder de verantwoordelijkheid van de tekstschrijver om deze volledig op te leveren. Evenals de veldnamen van eventuele formulieren.

Twee belangrijke HTML-tags die invloed hebben op zoekmachineoptimalisatie (en conversie) zijn de title-tag en de description-tag.

De title-tag is de ‘officiële’ titel van de pagina en is extreem belangrijk voor seo. De belangrijkste zoekwoorden voor die pagina moeten daar dan ook zeker in voorkomen.

De description-tag is een samenvatting van de pagina, die zichtbaar is in de zoekresultaten. Op basis van deze tekst kiezen gebruikers voor de link naar deze pagina, en niet naar één van de overige negen links op de serp. Wie het schrijven van website teksten uitbesteedt aan een freelance tekstschrijver, mag zeker verwachten dat bij de oplevering van elke contentpagina een title-tag en een description-tag wordt meegeleverd.

Bereidheid tot correctierondes

Met een goede intake is de kans groter om een tekst te krijgen die aansluit bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Toch is zo’n eerste versie zelden 100% goed. Het is de taak van de opdrachtgever om de opgeleverde website teksten kritisch door te lezen en aan te geven wat er eventueel aan mankeert.

Dit is de eerste correctieronde. Vaak is er geen tweede nodig. Als dat wel zo is, is er meestal geen goede intake gedaan, of heeft de tekstschrijver toch niet goed aangevoeld wat er gevraagd werd. Een tweede en soms een derde of vierde correctieronde is misschien vervelend, maar niet ongewoon. Een tekstschrijver moet daar ook niet moeilijk om doen. Alleen als tussendoor de eisen zijn veranderd, kan hij om een extra vergoeding vragen (meerwerk).

En …

Uiteindelijk moet een tekstschrijver natuurlijk kunnen schrijven. Een consistente en vlot leesbare stijl, een logische zinopbouw en het zoveel mogelijk vermijden van clichés is toch het minste wat je mag verwachten. Ga daarom vooraf altijd even na welke teksten een freelance tekstschrijver al heeft gepubliceerd. Alleen zo kun je er zeker van zijn dat je met de juiste persoon in zee gaat.

Reacties

plaats een reactie